IX. Setkání koordinační skupiny

 

Termín: 1. 10. 2013, 10:00 – 15:00
Místo: Krajská hospodářská komora kraje Vysočina, Benešova 13

Program setkání:

10:00 – 10:45 Bc. Klára Houserová, projektová manažerka, KHK kraje Vysočina
Informace o průběhu projektu Společně na trhu práce Vysočina – Dolní Rakousko. Plán aktivit do 02/2014.

11:00 – 12:15 Prohlídka firmy Pivovar Jihlava a.s.

12:15 – 13:30 Oběd

13:45 – 14:15 RNDr. Kamil Ubr, vedoucí oddělení pro rozvoj vzdělávání, Kraj Vysočina
Situace ve středním vzdělávání v Kraji Vysočina, s důrazem na technické obory

14:15 – 14:45 Mgr. Alena Štěrbová, prorektorka pro rozvoj, Vysoká škola polytechnická Jihlava
Význam spolupráce Vysoké školy polytechnické Jihlava s aplikační sférou

  • prakticky zaměřené bakalářské studijní obory na VŠPJ
  • povinné dlouhodobé praxe studentů
  • spolupráce se zaměstnavateli
  • uplatnění studentů po absolvování VŠPJ

 

Tlumočení zajištěno!