II.2 Zaměstnanost u nejvýznamnějších zaměstnavatelů a u zaměstnavatelů, kteří zaznamenali nejvýraznější personální pohyb (nárůst, úbytek), včetně mezinárodních a zahraničních společností

Název zaměstn.: sídlo: předmět činnosti: počet zaměst. v kraji (r. 2011): země zahr. partnera: stručná charakteristika zaměstnavatele:
BOSCH DIESEL, s.r.o. Jihlava Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla 4 000 – 4 999 SRN U největšího zaměstnavatel jak v okrese Jihlava, tak i v Kraji Vysočina byla situace poměrně stabilizovaná s menšími výkyvy v letních a podzimních měsících.
Žďas, a.s. Žďár nad Sázavou Těžké strojírenství, hutnictví 2 500 – 2 999 Slovenská republika Druhá největší firma v Kraji Vysočina, z hlediska zaměstnanosti trvale stabilní.
Agrostroj Pelhřimov, a.s. Pelhřimov Výrobce zemědělských strojů 1 000 – 1 499   Jedná se o největšího zaměstnavatele v okrese, který existuje jak bez podílu státu, tak i bez podílu zahraničního kapitálu. Firma po krizovém období v roce 2009, kdy propustila značnou část svých zaměstnanců, začala opět pracovníky nabírat a stabilizovala se.
Automotive Lighting, s.r.o. Jihlava Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 1 000 – 1 499 Itálie Druhý největší zaměstnavatel v okrese Jihlava udržel podobně jako v předchozích letech i v roce 2011 stabilizovaný stav pracovníků.
Kostelecké uzeniny, a.s. Kostelec u Jihlavy Výroba masných výrobků a výrobků z kuřecího masa 1 000 – 1 499   Po redukci výrobních linek na zpracovávání kuřecího masa ke konci roku 2010 se situace ve firmě v roce 2011 stabilizovala.
Motorpal, a.s. Jihlava Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla 1 000 – 1 499   V závislosti na růstu zakázek došlo ve firmě v roce 2011 k nárůstu počtů zaměstnanců.
Nemocnice Jihlava Jihlava Ústavní zdravotní péče 1 000 – 1 499   Situace trvale stabilizovaná.
ČEZ, a.s., JE Dukovany Dukovany Výroba elektrické energie 1 000 – 1 499   Společnost disponuje stabilním počtem pracovníků.
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Třebíč Zdravotní péče 500 - 999   Trvale stabilizovaná personální situace s výkyvy v závislosti na požadavcích pacientů a výši dostupných finančních prostředků.
DIAMO, státní podnik Dolní Rožínka Těžba uranové rudy 500 - 999   Firma je dlouhodobě v postupném útlumu těžby uranové rudy.
Futaba Czech, s.r.o. Havlíčkův Brod Výroba výfukových systémů do osobních automobilů 500 - 999 Japonsko, Belgie Největší firma v regionu, je očekávaná stabilní situace.
Cooper-Standard Automotive ČR, s.r.o. Žďár nad Sázavou Výroba automobilových dílů 500 - 999 UK Hospodářská krize v letech 2008 a 2009 se firmy viditelně nedotkla, naopak v roce 2011 došlo k k nárůstu počtů pracovníků.
MANN + HUMMEL (CZ), s.r.o. Nová Ves, okr. Třebíč Výroba filtrů a filtračních zařízení pro automobilový průmysl 500 - 999 Německo Situace ve firmě je z hlediska zaměstnanosti stabilní (nepatrný pokles počtů pracovníků je v rámci normy).
Dřevozpracující družstvo Lukavec Dřevozpracující nábytkářský průmysl 500 - 999   Nejvýznamnější zaměstnavatel v regionu Pacov, který trvale vykazuje stabilní počet zaměstnanců.
Hettich ČR, k.s. Žďár nad Sázavou Výroba zámků a kování na nábytek 500 - 999 SRN Dlouhodobě významný zaměstnavatel se stabilní výrobní a personální situací.
Crystalite Bohemia, s.r.o. Světlá nad Sázavou Výroba nápojového skla 500 - 999   Rozhodující zaměstnavatel v regionu s největším nárůstem zaměstnanců v průběhu roku 2011.
ITW PRONOVIA, s.r.o. Velká Bíteš Výroba hlubokotažných kovových komponentů, výrobků z plastických hmot a kovových nástrojů 500 - 999 SRN, Itálie Po propadu v krizovém období 2008 a 2009 dochází k opětovnému nárůstu výroby a k navyšování počtů pracovníků.
GCE, s.r.o. Chotěboř Svařovací technika, strojírenská výroba 500 - 999 Švédsko Patří k důležitým zaměstnavatelům mikroregionu a jedná se o firmu z hlediska zaměstnanosti dlouhodobě stabilizovanou.
Pleas, a.s. Havlíčkův Brod Výroba a prodej prádla a pletených textilních výrobků 500 - 999 Švýcarsko Jedná se o firmu dlouhodobě personálně stabilizovanou.
COOP družstvo HB Havlíčkův Brod Obchodní a výrobní činnost, velkoobchod a maloobchod 500 - 999   Další z firem, které v roce 2011 na Havlíčkobrodsku výrazně navýšily v důsledku hospodářského růstu počet svých zaměstnanců.
Valeo Compressor Europe, s.r.o. Humpolec Výroba kompresorů do klimatizací osobních automobilů 500 - 999 Japonsko Období let 2010 a 2011 přineslo firmě stabilní prostředí a mírný nárůst pracovníků.
EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE, s.r.o. Kamenice nad Lipou Výroba konstrukčních kovových výrobků pro automobilový průmysl 250 - 499 Španělsko Tato strojírenská firma se po překonání krize v roce 2009 postupně stabilizuje, což mimo jiné znamená, že navyšuje i počty svých zaměstnanců.
Spojené kartáčovny, a.s. Pelhřimov Kartáčnická výroba – např. výroba kartáčů pro osobní hygienu a pro domácnost, výroba štětců, malířských potřeb a technických kartáčů 250 - 499   Ryze česká kartáčnická firma s velmi stabilním výrobním prostředím.