Home > Analýzy - statistiky > Analýzy > Analýza aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti > V. AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI – analýza efektivity