OP Evropská Územní spolupráce Rakousko - Česká Republika 2007 – 2013

Název projektu: 2011:
Společně na trhu práce Vysočina – Dolní Rakousko

Partneři projektu: Krajská hospodářská komora kraje Vysočina (Leadpartner), Hospodářská komora Dolního Rakouska, Úřad práce Dolního Rakouska, Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Jihlavě

Doba trvání projektu: 03/2011 – 11/2013

Cíle projektu:

 • vytvoření nové bilaterální platformy na Vysočině a v Dolním Rakousku, kterou tvoří sociální partneři, správa trhu práce, hospodářské komory a komora zastupující zájmy pracovníku;
 • šíření znalostí právních záležitostí - know how transfer, podpora zaměstnávání, znalost nařízení na rakouském trhu práce po r. 2011 a podmínek pro vykonávání různých profesí v sousední zemi
 • poradenství, které poskytují úředníci Hospodářských komor a Úřadů práce a podpora cílové skupiny v zahraničních aktivitách a kooperacích;
 • optimalizace přeshraničního zprostředkování práce a spolupráce správních orgánů trhu práce a sociálních partnerů;
 • vytvoření dvojjazyčné internetové platformy, která bude obsahovat informace o nabídce předem určených volných pozic v ČR a AT, kontakty na kontaktní osoby a poradenské místa, analýzy trhu práce

Cílové skupiny (v regionu Vysočina, Waldviertel, Weinviertel):

 • zaměstnanci ÚP, HK, Dělnická komora
 • podnikatelé, zaměstnanci, uchazeči o práci

Aktivity a výstupy projektu:

 • Koordinační skupina = pravidelné schůzky všech projektových partnerů
 • Organizace odborných seminářů na Vysočině a v Dolním Rakousku= pro cílovou skupinu: malé a střední firmy, OSVČ, zaměstnance, uchazeče o práci, správu trhu práce.
 • Organizace odborných výměnných stáží
  - pro malé a střední firmy
  - pro úředníky Úřadů práce
  - pro úředníky Hospodářských komor
 • Vytvoření webové stránky = Společný nástroj, prostřednictvím kterého budou zodpovězeny nejčastější dotazy - FAQ (CZ, AT). Na této webové stránce najde cílová skupina základní informace o trhu práce v AT a ČR, na co si dát jako pracovník v sousední zemi pozor. Ale především obory, kterých je nedostatek, a poptávají se v obou zemích.
 • Analýzy regionálních trhů práce (Vysočina - Wald-/ Weinviertel) - budou zveřejněny na webových stránkách, dostupné pro cílovou skupinu
  - analýza volných pracovních míst a sil
  - oborově, vývoj, predikce
  - analýza aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti
  - analýza efektivity
 • Informační brožury = budou vydány během průběhu projektu. V elektronické podobě budou vystaveny na webových stránkách projektu a v tištěné formě budou dostupné u všech partnerů.