Home > Partneři

Partneři projektu

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina (KHK KV) vznikla sdružením okresních hospodářských komor v Kraji Vysočina. Pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory ČR.

Hospodářská komora Dolního Rakouska

Hospodářská komora Dolního Rakouska je veřejně – právní sdružení a výhradní zákonné zastoupení zájmů dolnorakouských podnikatelek a podnikatelů.

Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Jihlavě

zajišťuje veškeré úkoly v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a státní sociální podpory. Úřad práce České republiky zřizuje zákon č. 73/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011. Úřad práce České republiky zajišťuje činnosti podle zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.).

Úřad práce Dolního Rakouska

Hlavní úloha ÚP - Podpora osob při hledání práce (prostřednictvím nabídky práce, zvyšování kvalifikace, atd.)