Home > Úvod > Jak začít podnikat v Rakousku > Podnikání v Rakousku

SMALL_WKN.JPGVýkon živnosti podnikatelů z jiných států - EU/EWR v Rakousku

Podniky z jiných členských států Evropské Unie nebo ze smluvních států EWR smějí v Rakousku vykonávat svou živnost

  • buďto jako podnikání přes hranice
  • nebo na základě pobočky v Rakousku.

Podnikání přes hranice
je pouze přechodné a příležitostné vyvážení objednaných podnikatelských služeb (práce) (zahraničními) podniky, které nemají ani sídlo ani pobočku v Rakousku.

Pozor! Akvizice a vypracováni zakázek musí byt provedeny v místě podnikání zahraničního podniku v jeho zemi. Zřízení trvalé „objednací kanceláře či zákaznického servisu“ v Rakousku, je vybudováním pobočky, na které je třeba odpovídajícího živnostenského oprávnění.

Hlášení podnikatelských služeb a rejstřík služeb
U prací, které v Rakousku spadají pod regulované živnosti musí být podáno hlášení o podnikání přes hranice na Ministerstvu hospodářství, rodiny a mládeže. Toto hlášení se musí ročně obnovovat, jestliže podnik plánuje během dotyčného roku poskytovat služby v Rakousku. Formuláře se všemi informacemi o povinných přílohách naleznete na webových stránkách Ministerstva hospodářství, rodiny a mládeže. Podniky, které mají platné hlášení o podnikání přes hranice, budou zveřejněny v rejstříku služeb na webových stránkách ministerstva. Při porušení těchto ustanovení hrozí podle živnostenského řádu pokuty až do výše € 3600,-.

Založení pobočky v Rakousku
Při zakládaní pobočky v Rakousku se podnik musí přihlásit na Obvodním správním úřadu (Magistrát nebo Bezirkshauptmannschaft) v jehož oblasti bude pobočka ležet. Při přihlášení regulované živnosti je nutné dodat doklad o způsobilosti - toto je možné i předložením uznání diplomu.
Hospodářská komora v místě pobočky Vám k tomuto tématu nabízí rozsáhlý servis.

Další informace (v německém jazyce)

Webové stránky Rakouského Ministerstva hospodářství, rodiny a mládeže s formuláři a dalšími informacemi:
http://www.bmwfj.gv.at/unternehmen/gewerbe/seiten/gewerbeaus%C3%BCbungdurchunternehmenausandereneuewr-staaten.aspx