Home > Úvod > Jak začít podnikat v Rakousku > Práce přes hranici

Práce přes hranici

Příručka pro přeshraniční poskytování služeb v Rakousku

Práce přes hranici

Příručka pro přeshraniční poskytování služeb v Rakousku

Živnostenskoprávní rámcové podmínky

Co rozumíme pod pojmem přeshraniční poskytování služeb (volný pohyb služeb a zboží)?

Zaměstnávání cizinců

Pokud chce podnikatel, který nemá sídlo firmy v Rakousku pro splnění svých smluvních povinností, zvláště pak smlouvy o dílo, přechodně nasadit své pracovníky na práci v Rakousku, hovoříme o vysílání pracovníků.

Sociální pojištění

V první řadě je nutno prověřit, zda lze nasazení pracovníků na práci v zahraničí vůbec považovat za „vyslání". O vyslání se z hlediska sociálního pojištění jedná tehdy,
• pokud existuje i během nasazení v zahraničí pracovně právní vazba ve vztahu k vysílajícímu zaměstnavateli (disciplinární pravomoc, výplata mezd, ručení vysílajícího zaměstnavatele),
• existuje zaměstnávání v zemi sídla před i po vyslání a
• zaměstnavatel vykonává svou obchodní činnost běžně ve státě, ve kterém se nachází sídlo firmy (min. 25% obratu ve státě, ve kterém se nachází sídlo firmy).

Pracovní právo

Při práci přes hranici (vyslání) je uplatňováno pracovní právo toho státu, ke kterému existují nejužší vazby. Zpravidla je to stát, ve kterém pracovník obvykle vykonává svou práci. Pokud tento svou práci nevykonává obvykle v jednom a tom samém státě, pak se uplatňuje pracovní právo toho státu, ve kterém se nachází jednotky, která pracovníka zaměstnala.

Daňové právo

Zahraniční podnikatelé, kteří v tuzemsku poskytují služby se setkávají s celou řadou daňových předpisů. Také tuzemští zákazníci musejí v některých případech dodržovat zvláštní předpisy. V této části se pojednává o nejdůležitějších daňových předpisech, které jsou spojeny s vývozem služeb.