Jak začít podnikat v Rakousku - Daňové právo

1. Daň z příjmu

Poskytují-li zahraniční podnikatelé v Rakousku služby, je nutno za určitých předpokladů zisky danit v Rakousku.

2. Daň ze mzdy

Pokud zahraniční podnikatelé zaměstnávají v rámci provádění zakázek pracovníky v Rakousku, nastoluje se zde otázka, zda a v jakém rozsahu podléhá vyplácená mzda daňové povinnosti v Rakousku. Přitom se rozlišují tři skupiny.

3. Odvody ze mzdy

U komunální daně se jedná o odvod obci. Podléhají jí veškeré mzdy, které byly za kalendářní měsíc vyplaceny pracovníkovi provozovny, nacházející se v tuzemsku.

4. Daň z přidané hodnoty

Zdanění podle skutečně přijatých plateb smějí uplatňovat podnikatelé tehdy, pokud se na ně nevztahuje povinnost vedení daňové evidence a účetnictví a pokud se nepřihlásili dobrovolně k zdanění podle vystavených faktur. povinnost vedení daňové evidence a účetnictví jsou ze zákona vždy kapitálové společnosti, jako např. GmbH /s.r.o./ a akciové společnosti. Ostatní podnikatelé mají ze zákona povinnost vedení daňové evidence a účetnictví tehdy, pokud dosáhnou obratu ve dvou po sobě jdoucích letech, který je vyšší než € 700.000,- nebo pokud dosáhnou v jednom roce obratu vyššího než € 1.000.000,-.