Home > Úvod > Jak začít podnikat v Rakousku > Práce přes hranici > Živnostenskoprávní rámcové podmínky

Živnostenskoprávní rámcové podmínky

Živnostenskoprávní rámcové podmínky

Co rozumíme pod pojmem přeshraniční poskytování služeb (volný pohyb služeb a zboží)?

Další informace

2. Je nutný zápis do obchodního rejstříku?
3. Zakládá to povinnost členství v hospodářské komoře?
4. Je nutné mít živnostenské oprávnění?
5. Činnosti vyjmuté z volného pohybu služeb

Živnostenskoprávní předpoklady pro poskytování služeb přes hranici

I když není požadováno žádné místně příslušné živnostenské oprávnění, je nutno dodržovat předpisy obsažené v živnostenském řádu /GewO/.

7. Shrnutí

Shrnutí