Zaměstnávání cizinců

Zaměstnávání cizinců

Pokud chce podnikatel, který nemá sídlo firmy v Rakousku pro splnění svých smluvních povinností, zvláště pak smlouvy o dílo, přechodně nasadit své pracovníky na práci v Rakousku, hovoříme o vysílání pracovníků.

Vysvětlení pojmů

Vysvětlení pojmů.

Další informace

3. Rozlišení mezi vysláním a přenecháváním pracovních sil
4. Kdo je při porušování předpisů na zaměstnávání cizinců právně postižitelný
5. Formuláře a kontaktní adresy:
6. Práce přes hranici, které vykonává podnikatel (bez nasazení pracovníků)