Home > Úvod > Jak začít podnikat v Rakousku > Vyslání zaměstnanců z podniku

SMALL_WKN.JPGVyslání zaměstnanců z podniku se sídlem v EU/EWR (kromě Bulharska a Rumunska) k výkonu práce v Rakousku

Podniky z jiných členských zemi EU nebo ze smluvních států EWR smějí v Rakousku nabízet a vykonávat služby s vlastními zaměstnanci (vyslání).
Aby se zabránilo sociálnímu dumpingu, musí být garantovány určité pracovní podmínky (mzda dle zákona či kolektivní smlouvy; dovolená; pracovní doba dle kolektivní smlouvy; ustanovení k ochraně pracujících; pracovněprávní ochrana matek a ustanovení proti diskriminaci).¨

Přihlašovací a dokumentační povinnosti
Nejpozději jeden týden před zahájením práce se vyslání musí hlásit s formuláři centrálnímu koordinačnímu úřadu na rakouském ministerstvu financí (údaje o zaměstnancích a zaměstnavateli, rakouském objednavateli, mzdě, místu, době trvání, druhu práce a užití…).

Formuláře najdete pod:
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=cs
 
Při neoznámení hrozí správní pokuty až do výše € 10.000,--.

Na stavbě musí byt uloženy nasledujicí podklady v německém jazyce:
Druhopis hlášení koordinačnímu úřadu

  • Podklady o mzdě
  • Doklad o hlášení k sociálnímu pojištění A1

Při nedodržení hrozí správní pokuty až do výše € 10.000,--.

Sankční ustanovení
Kdo zaměstnává pracující a neplátí jim minimální mzdu dle zákona či kolektivní smlouvy: hrozí správní pokuta až do výše € 10.000,--, jedná-li se o více než tři zaměstnance, hrozí správní pokuta až do výše € 50.000,-- za každého zaměstnance.

Zákaz poskytování služeb
Při upíraní základní mzdy, u více než tří zaměstnanců respektive při opakovaném potrestání je výkon služeb na nejméně jeden rok zakázán.
Při pokračovaní v poskytování služeb hrozí správní pokuta až do € 20.000,--.

Záručni částka
Při ztíženém vymáhání práva může Obvodní správní úřad rakouskému objednateli přikázat složit pracovní mzdu jako záruku.